Miasto Dobrej EnergiiA A+ A++ invert_colors

Bielsko-Biała jako pierwsze miasto w Polsce utworzyło w 1997 roku w Urzędzie Miejskim komórkę wydziałową pod nazwą Biuro Zarządzania Energią. Było to wynikiem kontaktów z miastami europejskim, które miały świadomość jak wielką wartością jest energia. Od tego czasu miasto Bielsko-Biała postrzegane jest jako lider efektywności energetycznej wśród gmin, nie tylko polskich. Szybko okazało się, że dla takiego organizmu jak 180-tysięczne miasto, racjonalne gospodarowanie zasobami energetycznymi tylko w budynkach należących do samorządu nie wystarczy. Miasto posiada bowiem zaledwie 10% zabudowań. Potrzebne było zatem uruchomienie edukacji mieszkańców miasta w tej dziedzinie. Wszyscy przecież korzystamy z energii i zostawiamy po sobie ślad w przyrodzie.

W energooszczędności bardzo ważna jest zmiana zachowań, ale w sposób trwały. Uświadomienie konieczności oszczędzania to jedno, aleDSC 0233 wytworzenie nawyków to osobna sprawa. Od 2011 roku prowadzona jest kampania promocyjno-edukacyjna „Bielsko-Biała chroni klimat” nastawiona na jak największe oddziaływanie społeczne wśród mieszkańców. W ramach kampanii w przedszkolach i szkołach każdego szczebla edukacji, realizowany jest corocznie konkurs miejski pn: „Szanuj energię, chroń klimat”, którego efekty widoczne są już w sześciu rocznikach przedszkolaków i uczniów, a także w ich rodzinach i środowiskach. To cieszy, ale do stworzenia nawyków oszczędzania potrzeba więcej.

P5100103Dlatego uruchomiony został w 2016 roku w 32 szkołach publicznych dwuletni projekt pn: "Każdy WAT na wagę złota II – czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”, który jest koordynowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, a organem prowadzącym w Bielsku-Białej jest Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego. Dzięki wysiłkom społeczności szkolnej w każdym roku szkolnym generowane są oszczędności w zużyciu prądu, gazu i ciepła. Połowa z nich zostaje w budżecie miasta, a połowa trafia do szkoły, na jej wyłączne potrzeby, tak aby wytworzone nawyki uczniowskie i nauczycielskie miały swoje odzwierciedlenie w bezpośrednich korzyściach finansowych. Za rok 2016 uzyskano już prawie 118 tys. zł oszczędności.

Takim najbardziej spektakularnym wydarzeniem w ciągu roku jest impreza dla mieszkańców pod nazwą „Beskidzki Festiwal Dobrej Energii”. To radosne, pełne energii wydarzenie, które poprzez zabawę przekazuje mieszkańcom trudną tematykę dotyczącą efektywności energetycznej, OZE, ochrony środowiska i klimatu. Uczestniczy w niej ponad 2000 osób: dzieci, młodzieży i dorosłych. Tegoroczne wydarzenie szczególny nacisk położy na sprawy jakości powietrza, niskiej emisji i smogu, tak aby jak najlepiej przygotować mieszkańców na nowy sezon grzewczy już po wejściu w życie śląskiej uchwały antysmogowej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na tegoroczny, siódmy Beskidzki Festiwal Dobrej Energii w dniu 9 czerwca, od godziny 16.00 na terenie Parku Słowackiego.

Już w 2008 roku powstała w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego pracownia odnawialnych źródeł energii, kształcąca w tej dziedzinie zarówno uczniów, jak i dorosłych. Korzysta z niej corocznie ponad 150 osób: połowa to technicy systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, a połowa osoby odwiedzające pracownię w celu pogłębienia swojej wiedzy ekologicznej. Zapotrzebowanie na specjalistów OZE stale rośnie. W obliczu zbliżającego się obowiązku budowania wszystkich nowych budynków w najwyższym standardzie zero-emisyjnym (w których bilans energii zużywanej i produkowanej jest równy zero) od 2021 roku, potrzebni są także specjaliści budownictwa tzw. pasywnego. Tego zapotrzebowania już nie pokryje istniejąca Pracownia OZE. Trzeba pilnie myśleć o czymś większym i o szerszych horyzontach działań. Dlatego skierowaliśmy swoją uwagę na Norwegię – kraj, w którym ponad 90% energii to czysta energia. Miasto Bielsko-Biała przystąpiło do projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” (www.razemdlaklimatu.eu), w ramach którego podjęto współpracę z norweskimi partnerami w celu nabycia doświadczeń i przełożenia ich na stworzenie koncepcji powstania ośrodka szkoleniowo-badawczego w zakresie odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego w Bielsku-Białej. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Przedstawiciel miasta odwiedził istniejący norweski ośrodek edukujący w zakresie efektywności energetycznej i OZE w Bryne High School w regionie Rogaland. Dzięki projektowi specjaliści AGH Kraków doświadczenia z Norwegii „przetłumaczyli” na warunki polskie i tak powstała koncepcja (opracowanie planistyczne) ośrodka szkoleniowo-badawczego w zakresie odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego w Bielsku-Białej. Chodziłoby o to, aby zajęcia prowadzone w ośrodku pozwoliły zwiększyć wiedzę i jakość usług firm działających na rynku EE i OZE oraz zachęcić mieszkańców do inwestowania w proenergetyczne technologie. Planuje się połączyć potencjał istniejącej Pracowni OZE z BCKUiP z ogromnym potencjałem szkoleniowym i lokalowym ZIAD S.A. Główna siedziba ośrodka umieszczona zostanie w pofabrycznej hali warsztatowej na terenie ZIAD S.A., która zostanie poddana głębokiej termomodernizacji i adaptacji na cele edukacyjne i badawcze. Hala zostanie wyposażona m.in. w instalacje rekuperacji powietrza, nowoczesne oświetlenie LED, elementy sterujące charakterystyczne dla inteligentnych budynków oraz instalacje OZE. OZE z jednej strony dostarczą energii, a z drugiej posłużą celom edukacyjnym. Powstały ośrodek umożliwi prowadzenie efektywnych szkoleń dla przyszłych instalatorów i firm wykonawczych, zamierzających budować budynki w nowych warunkach technicznych.

                               IMG 4752                         DSC0070
                                           Planowana siedziba ośrodka - hala                                        Górna stacja kolejki linowej - możliwa
                                          warsztatowa do modernizacji i adaptacji                             
lokalizacja jednego z badawczych zestawów
                                                                                                                                                                   
fotowoltaicznych

 

         Planuje się także umieszczenie badawczych instalacji fotowoltaicznych w co najmniej trzech lokalizacjach: zapylone centrum miasta, przedmieścia oraz górski obszar zielony. Takie rozwiązanie pozwoli na ocenę wpływu zapylenia na produkcję energii elektrycznej w instalacjach solarnych. Wyniki badań będą miały wpływ na trafniejszy dobór paneli, także w regionie górskim i podgórskim. W konsekwencji spadnie emisja pyłów z efektywniejszych energetycznie i rozproszonych gospodarstw domowych.

W lutym br. przyjechał do Bielska-Białej gość z Bryne – norweski partner projektu, który oglądał objęte koncepcją obiekty i dzielił się swoimi cennymi uwagami. Miasto ma nadzieję, iż nawiązana współpraca będzie kontynuowana w przyszłości, np. poprzez prowadzenie wspólnych badań czy poprzez wymianę doświadczeń.

                             IMG 1853                  IMG 1840
                                                                               Wizyta przedstawiciela Byrne High School w Bielsku-Białej

 

Warto wspomnieć, że wiele działań Bielska-Białej w zakresie efektywności energetycznej i OZE to działania unikalne i pionierskie. Kampania „Bielsko-Biała chroni klimat” otrzymała w 2013 roku najbardziej prestiżową nagrodę dla samorządów i instytucji europejskich EPSA 2013. Bielsko-Biała jest również jednym z założycieli Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités" i jednym z pierwszych sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów. W 2010 r. Rada Miejska uchwaliła pierwszy w Polsce „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, w którym przedstawiono sposób, w jaki miasto zamierza osiągnąć ambitne cele klimatyczno-energetyczne wyznaczone do realizacji w latach 2010-2020. W roku 2015 SEAP został zaktualizowany przez „Plan gospodarki niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej”. Rada Miejska przyjęła go jednogłośnie.

 

 Logo POL NORzmplogo norway grandsLogo26nbsp3BKS26nbsp3Bstor4 24445 g  logotyp organizacji

 

Korzystaj z naturalnego oświetlenia!

Najbardziej ekologiczne jest naturalne oświetlenie. Ma na to wpływ kilka czynników:

• rozmieszczenie okien, ich wymiar i kształt,

• czystość szyb okiennych (brudne szyby mogą zatrzymywać 30-50% światła),

• zabezpieczenia przed olśnieniami i cieniami (zasłony).

Laureaci VII konkursu "Szanuj energię, chroń …

Wszystkim jeszcze raz pragniemy podziękować za udział a zwycięzcom gratulujemy!

Czytaj więcej

Sponsorzy i partnerzy

 • Logo BBOSIR
 • Logo Tauron Dystrybucja
 • Logo Radio Bielsko
 • Logo Kurier Radio Bielsko
 • Logo Aqua
 • Logo Wydawnictwo Debit
 • Logo Therma
 • Logo Aeoroklub
 • Logo Szkoły na Grodzisku
 • Logo DJ Adus
 • Logo Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland
 • Logo Restauracji Lunita
 • Logo Climb 2 change
 • Logo Szkoły Tańca Cubana
 • Logo Philips
 • Logo CH Sfera
 • Logo Prodrive Bielsko
 • Logo TVP Katowice
 • Logo Gemini Park Bielsko Biała
 • Logo Bielmar
 • Logo Akademia Bielsko
 • Logo martes Sport
 • Logo Marbet
 • Logo Suez
 • Logo Cooper Standard

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.