Co to jest OZE?

Zdjęcie lasu z lotu ptaka

OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii to termin, który słyszymy coraz częściej. Na szczęście wiele ludzi jest świadomych zarówno korzyści z nich wynikających, a także zagrożeń, które powodują sztucznie wytwarzane przez człowieka źródła energii. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii to krok w stronę lepszej przyszłości dla nas samych oraz naszej planety, która coraz ciężej znosi zanieczyszczenia dostające się do gleby, powietrza oraz mórz i oceanów. Odnawialne źródła energii OZE są to zasoby energii, którymi obdarzyła nas matka natura. Możemy do niej zaliczyć fotowoltaikę, energię z wiatru lub geotermalną.

 

Jakie wyróżniamy rodzaje OZE?

OZE są konkurencją dla paliw kopalnych, z tym, że posiadają zdecydowanie więcej zalet niż wad. Korzystanie ze źródeł odnawialnych jest bezpieczne dla środowiska oraz powoduje uniezależnienie się od jakiegokolwiek dostawcy energii, ponieważ w przypadku naturalnej produkcji energii są to procesy odnawialne w przyrodzie. Oznacza to, że zasoby takiej energii są niewyczerpalne i odnawialne. Jakie istnieją rodzaje energii, z których możemy skorzystać?

Fotowoltaika, czyli energia słoneczna

Instalacje fotowoltaiczne stały się ogromnym trendem w ostatnim czasie. Popyt na tego typu instalacje stale rośnie, co spowodowało światowy przełom na rynku w zakresie nowych firm oferujących montaż paneli fotowoltaicznych. Promieniowanie słoneczne umożliwia pobieranie energii ze słońca i przekształcenie jej w energię elektryczną oraz cieplną, a za cały proces odpowiadają kolektory słoneczne. Zazwyczaj wykorzystuje się je do podgrzania ciepłej wody użytkowej, a czasami wspomagają również centralne ogrzewanie. Wykorzystanie promieniowania słonecznego jest bardzo popularne, ponieważ prawdopodobieństwo, że słońce przestanie świecić, jest w nadchodzącej przyszłości wręcz niemożliwe. Pompy ciepła również świetnie współpracują z fotowoltaiką.

Siła wody

Woda jest kolejnym żywiołem, z którego możemy nieustannie czerpać korzyści w postaci pobierania energii. Hydroenergia podzielona jest na energię morską i śródlądową. Cały proces odbywa się w hydroelektrowniach, w których specjalne turbiny przekształcają energię potencjalną w kinetyczną, która następnie trafia do hydrogeneratorów. Hydrogeneratory wodne z kolei zamieniają otrzymaną energię na energię elektryczną. Ten sposób cieszy się szczególną popularnością w krajach skandynawskich.

 

Energia powietrzna

Z pewnością kojarzysz ogromne wiatraki przy drogach krajowych oraz autostradach. Ich skrzydła, czyli łopaty wirowe są wprawiane w ruch przez wiatr, następnie ta energia przekazywana jest do generatora. Generator ma za zadanie przekształcić tą energię w elektryczną. Największe tego typu farmy znajdują się w Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Kilka słów o biomasie

Biomasa figuruje w odnawialnych źródłach energii, ponieważ jest to materia pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która ulega biodegradacji. Pozyskiwanie energii elektrycznej powstaje w procesie spalania tej materii dzięki wytwarzanemu ciepłu. Na powstawanie biomasy nie mają wpływu warunki pogodowe oraz czynniki atmosferyczne. Biomasa powstaje samoistnie i jej źródła również są niewyczerpalne.

Podziemie OZE - Energia geotermalna

Ten rodzaj Odnawialnego Źródła Energii jest zdecydowanie najbardziej skomplikowany, ponieważ pozyskiwanie energii odbywa się poprzez wydobywanie ciepła z wnętrza kuli ziemskiej. Głównym źródłem energii odnawialnej jest para wodna, ciepła woda oraz suche i gorące skały. Elektrownia geotermalna jest podzielona na jednoczynnikową oraz dwuczynnikową. Rozróżnia je sposób pobierania energii z wnętrza Ziemi.

Zdjęcie wiatraka z elektrowni wiatrowej

O czym należy pamiętać, decydując się na OZE?

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest bardzo korzystne na przestrzeni lat, lecz początkowa instalacja może trochę nadszarpnąć nasz budżet w porównaniu do tradycyjnych metod pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Można jednak w nietrudny sposób uzyskać dotacje od rządu, które dziś są bardzo popularne oraz chętnie przyznawane. Kraje Unii Europejskiej chętnie wspierają rozwiązania, które sprzyjają zmniejszeniu emisji szkodliwych związków do środowiska. Elektrownie wodne, korzystanie z kolektorów słonecznych lub innego rodzaju energia odnawialna jest sporą inwestycją na przyszłość, ale także skutecznie chroni środowisko, w którym dorastają nasze młode pokolenia. Jedną z największych korzyści, jakie przynoszą odnawialne źródła energii to z pewnością możliwość produkcji własnej energii elektrycznej oraz grzewczej. Dzięki temu jesteśmy zupełnie wolni od jakichkolwiek dostawców oraz podwyżek cen za prąd.

 

Zdjęcie drzewa porośniętego mchem