Krajowy obowiązek rejestracji systemu ogrzewania budynku

Zdjęcie budynków w centru Bielska-Białej

Od dnia 01.07.2021r. wszyscy właściciele lub zarządcy budynków  mieszkalnych i niemieszkalnych są zobligowani do wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje będzie można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/
2) w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku). Druki można pobrać ze strony: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq oraz na stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają

  • 12 miesięcy czyli do 30 czerwca 2022 w przypadku budynków już  istniejących,
  • 14 dni  od uruchomienia nowego źródła ciepła w przypadku nowo powstałych obiektów.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 33 / 4971 509 Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Ochrony Środowiska i Energii.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

UWAGA! Miejskie ankiety z 2020 roku, dotyczące ogrzewania, wypełniane przez mieszkańców domów jednorodzinnych i składane w Urzędzie Miejskim nie mogą być traktowane jako spełnienie powyższego obowiązku wprowadzonego ww. ustawą na terenie całego kraju.