SPACER EKOLOGICZNY „Przyroda w miejskiej dżungli”

Nawiązując do cieszącego się dużym zainteresowaniem spaceru dendrologicznego, tym razem Prezydent Bielska – Białej wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Polską Szkołą Dendrologii i Arborystyki zapraszają na zajęcia terenowe z ekologii.

paprotka

Centrum naszego miasta przyciąga uwagę ze względu na interesującą architekturę, powiązaną z jego niezwykłą historią. Dla niewprawionego oka brak jest tam miejsca dla przyrody, a całość może sprawiać wrażenie pustyni z cegły, kamienia i betonu. Istnieje jednak grupa organizmów, która przystosowała się w niezwykły sposób do tego specyficznego obszaru, tworząc tam jedyny w swoim rodzaju ekosystem zależny od działalności człowieka. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli szansę poznać organizmy występujące w ścisłym centrum miasta, ich przystosowania do trudnych warunków środowiskowych oraz wzajemne relacje.

Spacer odbędzie się 25 września w dwóch turach o godz. 10:00 i 14:00. Początek na pl. Marcina Lutra.

Spacer poprowadzi wykładowca Polskiej Szkoły Dendrologii i Arborystyki  dr Wojciech Zarzycki – pracownik Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, autor licznych publikacji naukowych
i popularnonaukowych. Do jego głównych obszarów badawczych należą: ekologia lasu, fitosocjologia oraz badania florystyczne, zwłaszcza na obszarach górskich. Posiada ponadto dorobek z zakresu ekoturystyki, przy czym jest zainteresowany przede wszystkim jej wykorzystaniem dla potrzeb ochrony przyrody.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy: agnieszka.malawska@um.bielsko-biala.pl

Liczba miejsc ograniczona!