Bielsko-Biała laureatem ekologicznej nagrody Zielonego Orła „Rzeczpospolitej”

Bielsko-Biała, 22.12.2022

Bielsko-Biała laureatem ekologicznej nagrody Zielonego Orła „Rzeczpospolitej”

"Rzeczpospolita" nagrodziła osoby, firmy, organizacje i samorządy zaangażowane w walkę o powstrzymanie zmian klimatu i stosowanie przez nie nowoczesne rozwiązania proekologiczne. Nagroda Za konsekwencję w walce o lepszy klimat, współpracę z mieszkańcami, propagowanie życia eko i za likwidację ponad 4 tys. starych pieców trafiła do Bielska-Białej. 

Oceniając Bielsko-Białą, kapituła nie tylko porównywała nasze miasto z innymi samorządami, ale przede wszystkim analizowała zmiany, jakie dokonały się w nim w ostatnich latach. Dzięki dwóm obwodnicom udało się wyprowadzić główny ruchu tranzytowy z centrum miasta, które znajduje się na przecięciu szlaków drogowych północ – południe i wschód – zachód i jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych południa Polski.

Do tej pory z przestrzeni miejskiej zniknęło już ponad 4 tys. starych pieców i kotłów. Planowane zakończenie programu wymiany starych źródeł ciepła w 2027 r. gwarantuje, że kolejne kopciuchy będą sukcesywnie eliminowane, co znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Najstarsze zabytkowe kamienice, położone najczęściej w centrum miasta, są objęte działaniami proekologicznymi. Tam, gdzie to możliwe, są one podłączane do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest to najbardziej przyjazny środowisku i energetycznie bezpieczny sposób usunięcia źródeł niskiej emisji, ponieważ na terenie miasta funkcjonuje nowoczesna elektrociepłownia. Ponadto wspólnoty mieszkaniowe, które zlikwidują ogrzewanie węglowe, mogą otrzymać dotację do wykonania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu do sieci podłączono 145 lokali w dziesięciu kamienicach prywatnych. W budynkach publicznych miasta od 2000 r. nie funkcjonuje już ani jedno źródło węglowe.

Od 2020 r. realizowany jest projekt Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej. Dzięki wsparciu funduszy unijnych montowanych jest 1.000 instalacji odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych. Chodzi o pompy ciepła, elektrownie fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Samorząd dofinansował ponad 1000 takich instalacji ze środków własnych.
Dzięki inwestycjom udało się m.in. skanalizować miasto w ponad 98 proc., przeprowadzić termomodernizacje budynków publicznych oraz unowocześnić sieć ciepłowniczą.

Od 2011 roku konsekwentnie realizowana jest kampania społeczna „Bielsko-Biała chroni klimat”, tak aby każdy bielszczanin utożsamiał się ze wspólną ideą polepszania jakości środowiska, w którym żyje. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektu synergii, a efekty już powoli są widoczne.

fot. Jacek Kamiński