EKO DORADCA

 

W celu wzmocnienia działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, Miasto Bielsko-Biała bierze udział w największym w Europie projekcie ochrony powietrza pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE na rzecz środowiska i klimatu oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program LIFE realizowany jest przez województwo śląskie, będące Beneficjentem Koordynującym w partnerstwie 89ciu gmin, miast, powiatów, instytucji wspierających i merytorycznych z terenu województwa śląskiego - Współbeneficjentów Projektu. Wśród nich zaangażowanych jest 80 samorządów gminnych województwa śląskiego, 4 związki subregionalne województwa śląskiego w tym Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej oraz inne organizacje. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ok. 76 mln zł. Oprócz środków z programu LIFE w wysokości ok. 45,6 mln zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ok. 26 mln, wartość tę uzupełniają środki własne wszystkich Partnerów tj. ok 3,8 mln. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2027 r.

Nadrzędnym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu Ochrony Powietrza (POP) dla województwa śląskiego, który został przyjęty Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. Główny cel projektu jest zbieżny z nadrzędnym celem POP tj. opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, których realizacja ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, które stanowią główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa.

 

 

Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

 realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

 

W ramach projektu w mieście Bielsko-Biała wsparcia mieszkańcom udziela Ekodoradca w zakresie:

  • informacji o dostępnych dotacjach na wymianę źródła ciepła,
  • wyjaśniania procedur administracyjnych związanych z wymianą kotła i pozyskania dofinansowania na ten cel,
  • doboru nowych źródeł ciepła,
  • edukacji dotyczącej poprawy jakości powietrza, poprawy efektywności energetycznej budynku i oszczędzania energii.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą porozmawiać i uzyskać informacje w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim przy pl. Ratuszowym 6, pokój nr 7 (przy Biurze Obsługi Interesanta) w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-13.00 i czwartek w godzinach 12.00-17.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym. Konsultacje telefoniczne oraz umówienie terminu wizyty w punkcie konsultacyjnym możliwe są w każdy wtorek w godzinach 8.00-13.00 oraz piątek w godzinach 8.00-12.00 pod nr tel.: 33 497 18 80.

Punkt konsultacyjny rozpoczyna działanie od 1 grudnia 2022 r.

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia Ekodoradcy zarówno poprzez konsultacje telefoniczne jak i stacjonarne.