Eko-torby z nieaktualnych własnych banerów promocyjnych oraz lokalnych podmiotów tzw. „EcoBBag”

Pomysł na użyteczne zagospodarowanie nieaktualnych siatek reklamowych pojawił się w związku z ich powstawaniem po zrealizowaniu projektów wymagających komunikowania się z mieszkańcami w przestrzeni publicznej, a także po podjęciu współpracy z galeriami handlowymi, u których to zjawisko występuje wielokrotnie w ciągu roku z uwagi na charakter tej działalności. Zgodnie z przepisami taka zużyta siatka reklamowa trafia na składowisko odpadów obciążając środowisko naturalne przez setki lat, a właściciel odpadu ponosi z tego tytułu stosowne opłaty. W 2009 roku miasto Bielsko-Biała przystąpiło do europejskiego Porozumienia Burmistrzów zmierzającego do realizacji celów 3x20 na gruncie lokalnym: redukcja zużycia energii, zmniejszenie emisji COoraz wzrost użycia OZE o 20% do roku 2020. Warunkiem osiągnięcia tych celów jest podjęcie ekologicznych działań inwestycyjnych, ale także zmiana funkcjonowania firm, instytucji i społeczności lokalnej na prośrodowiskowe. Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchomił w tym celu promocyjno-edukacyjną kampanię „Bielsko-Biała chroni klimat” i od 2011 roku jest ona konsekwentnie realizowana. Świadoma konsumpcja i racjonalne korzystanie z zasobów energii i środowiska to główne przesłania ww. kampanii.