ENERGIA NA MIARĘ - zgłoszenia przedłużone do 15 kwietnia

W ramach programu  mieszkańcy mieszkań i domów na terenie Bielska-Białej będą mogli wziąć udział w kompleksowym procesie doradczym, dotyczącym racjonalnego korzystania z energii. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą energetycznym otrzymają zestaw spersonalizowanych wskazówek, pozwalających zmniejszyć zużycie energii bez nakładów finansowych oraz Energetyczny Pakiet – zestaw urządzeń ułatwiających wdrażanie zaproponowanych rozwiązań (tj. żarówki energooszczędne, perlatory, maty termoizolacyjne itp.). Odwiedzający Państwa doradcy będą posiadać identyfikatory z logotypem „BB chroni klimat” i wspólnie z Państwem wypełnią krótką ankietę diagnostyczną.

Program skierowany jest do mieszkańców Bielska-Białej chcących:

- świadomie korzystać z energii elektrycznej i cieplnej,

- zmniejszyć zużycie energii bez ograniczenia komfortu życia,

- znaleźć proste i niedrogie rozwiązania pozwalające na lepsze wykorzystanie energii.

 

Jesteś zdecydowany?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: www.pnec.org.pl/energianamiare

lub

wpisz na odwrocie ulotki swoje dane, zaznacz zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby programu i wrzuć zgłoszenie do urny korespondencyjnej w Urzędzie Miejskim, pl. Ratuszowy 6, Biuro Obsługi Interesanta, obok stanowiska nr 3.

Zgłoszenia do programu przyjmowane będą do 1 kwietnia 2022  15 kwietnia 2022 (PRZEDŁUŻAMY TERMIN)

Za realizację programu odpowiada Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej.

Więcej informacji: +48  12 429 17 95 lub biuro@pnec.org.pl