Formularz zgłoszeniowy

lolo

Formularz zgłoszeniowy do mobilnej gry rodzinnej w ramach 12. Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii

Jak wziąć udział w Mobilnej Grze Rodzinnej pn.: „W(ko)miksuj się w klimat Superpiątki!” 7.06.2022 r. w Parku Słowackiego

 1. Aby zgłosić udział swój lub swojej drużyny w grze należy wejść na stronę www.miastodobrejenergii.pl lub zeskanować kod QR z zaproszenia na 12 Beskidzki Festiwal Dobrej Energii i wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w grze po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu załączonego do formularza regulaminu gry.
 2. Formularz wymaga podania danych osobowych i kontaktowych do lidera drużyny uczestniczącej w grze, a jeśli drużyna reprezentuje placówkę oświatową (przedszkole/szkołę) należy podać także nazwę tej placówki. Wypełniając formularz należy zapoznać się i zaakceptować regulamin gry. Zgłaszający otrzyma zwrotne potwierdzenie przyjęcia jego uczestnictwa w grze.
 3. Podanie danych osobowych przez uczestników oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w grze. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Klauzuli RODO (§ 6) w regulaminie gry.
 4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w grze jest przedłożenie przez uczestnika wypełnionego i  podpisanego załącznika do regulaminu gry (Załącznik nr 1 – osoba pełnoletnia, Załącznik nr 2 – osoba niepełnoletnia) w punkcie startowym gry. Istnieje możliwość podpisania załączników bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.
 5. Uczestnictwo w grze wymaga posiadania smartfona/tabletu z:
 • systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 6.0 wyższej),
 • uruchomioną funkcją GPS,
 • zainstalowaną darmową, nie zawierającą reklam aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),
 • mobilnym dostępem do Internetu i włączoną usługą lokalizacji,
 • zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.
 1. Premierowa rozgrywka w grze, premiowana nagrodami odbędzie się tylko 7.06.br., tj. podczas 12 Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, którego jest elementem.
 2. Gra rozpoczyna się w Parku Słowackiego o godz. 16:15, a kończy o godz. 19:15 na Rynku staromiejskim, bez względu na pogodę i to, czy wszyscy uczestnicy dotrą na metę.
 3. Wyniki gry oraz rozdanie nagród planowane jest na godz. 19:45 pod estradą na Rynku.
 4. Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla 10-stu uczestników z najwyższą liczbą zdobytych punktów. Nagroda główna to tablet ufundowany przez PreZero Bielsko-Biała.
 5. Drużyna, która zdobędzie jedno z nagradzanych miejsc, wygrywa także upominek dla placówki oświatowej, jeśli jakąś reprezentuje.
 6. Po rozstrzygnięciu gry i wręczeniu nagród, o godzinie 20:00, odbędzie się koncert wokalny zdobywczyni II miejsca w zeszłorocznym europejskim konkursie piosenki Eurowizja Junior 2021 SARY JAMES.

ZAPRASZAMY, WSTĘP WOLNY!

 

REGULAMIN-Mobilnej-gry-rodzinnej_.pdf

Zalacznik-nr-1–dla-osoby-pelnoletniej.pdf

Zalacznik-nr-2- dla-osoby-niepelnoletniej.pdf

gra