Konsultacje społeczne regulaminu projektu grantowego pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”

Zdjęcie domu z kominem, ulatujący dym

Urząd Miejski informuje, że uruchomił konsultacje społeczne regulaminu projektu grantowego pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”, dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze  – konkurs.  

W  ramach projektu właściciel domu jednorodzinnego na terenie Bielska-Białej, ogrzewający go węglem lub innym paliwem stałym mógłby przejść na ogrzewanie gazem, ciepłem sieciowym, prądem czy pompą ciepłą likwidując stary piec węglowy przy wykorzystaniu grantów oferowanych przez projekt. Do projektu zgłoszony może być tylko ten dom, który jest ocieplony lub zostanie ocieplony przed wykonaniem modernizacji kotłowni na ekologiczną w minimalnym zakresie określonym w nowym Regulaminie naboru do projektu.

Konsultacje potrwają od 9 do 23 sierpnia br.

Regulamin dostępny na BIPie:

https://bip.um.bielsko.pl/a,79255,konsultacje-spoleczne-z-mieszkancami-miasta-regulaminu-projektu-pn-likwidacja-starych-zrodel-ciepla-.html