Limity na zamrożoną cenę prądu w roku 2023

Limity na zamrożoną cenę prądu w roku 2023 - od kiedy? dla kogo? jaki limit?

  1. Limity ceny prądu

18 października 2022 r. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, przede wszystkim gospodarstwa domowe, przed gwałtownymi podwyżkami rachunków rząd zdecydował się wprowadzić dwa bezpieczniki: pierwszy to limity zużycia prądu, drugi – to cena maksymalna energii elektrycznej. Rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022 roku dla poniższych limitów:

• 2000 kWh — dla większości gospodarstw domowych,

• 2600 kWh — dla gospodarstw domowych, w których jest osoba niepełnosprawna,

• 3000 kWh — dla rodziców co najmniej trójki dzieci mających Kartę Dużej Rodziny,

• 3000 kWh — dla gospodarstw domowych rolników.

Na czym polega zamrożenie cen prądu w 2023 r.?

Po przekroczeniu tych limitów zużycia, odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r.

Co zrobić, by skorzystać z limitów?

Większość gospodarstw korzysta z limitu 2000 kWh. Uwaga, one nie muszą robić nic – taki limit zużycia przysługuje im ustawowo i bez konieczności spełniania dodatkowych formalności. Inaczej jest w sytuacji osób niepełnosprawnych, rodziców mających Kartę Dużej Rodziny lub gospodarstw rolniczych – one muszą złożyć oświadczenie i dokumenty do 30 czerwca 2023 r. u swojego sprzedawcy prądu lub u lokalnego dystrybutora energii elektrycznej, że mają prawo do wyższego limitu.

Jak wygląda oświadczenie?

Firmy energetyczne na swoich stronach internetowych publikują wzory takich oświadczeń. Wystarczy je wypełnić i złożyć. W przypadku lokalnego dystrybutora prądu dla Bielska-Białej firmy Tauron formalności związane ze składaniem oświadczenia podane są na stronie: https://www.tauron-dystrybucja.pl/zamrozenie

  1. Mechanizm ceny maksymalnej za 1 MWh prądu

Rząd wprowadził również mechanizm ceny maksymalnej. Zgodnie z zapisami Ustawy, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na poziomie:

- 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw,

- 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.

3.  Dodatkowy, 10-proc. rabat z tytułu oszczędzania energii

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, jeśli między 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022, to w 2024 r. sprzedawca zaoferuje mu upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023. Zgodnie z ustawą gospodarstwa domowe, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem, mają otrzymać dodatek elektryczny, pod warunkiem, ze takie źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przewidziano też dodatek elektryczny w wysokości 1000 zł lub 1500 zł dla tych którzy, korzystają z ogrzewania elektrycznego, także pomp ciepła nie korzystających z fotowoltaiki.