Masz stary kocioł węglowy? Koniecznie wymień go do końca 2021 roku!

schemat

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa – Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami.

Wiele osób zastanawia, kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek. Jeśli budynek ogrzewany jest paliwem stałym należy na podstawie tabliczki znamionowej określić datę produkcji kotła. Na tej podstawie sklasyfikować kocioł do odpowiedniej grupy wiekowej. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

  • wymiana do 31.12.2021 r. gdy kocioł wyprodukowany jest w 2006 roku i wcześniej lub nie posiada tabliczek znamionowych,
  • wymiana do 31.12.2023 r. gdy kocioł wyprodukowany jest w latach od 2007 do  2012,
  • wymiana do 31.12.2025 r. gdy kocioł wyprodukowany jest w latach od 2013 do 31.08.2017 r.,
  • wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012,

W przypadku użytkowania tzw. miejscowego ogrzewacza powietrza, np.  niskosprawnego kominka lub pieca na paliwa stałe o sprawności poniżej 80% należy go wyposażyć w urządzenie do redukcji emisji pyłu lub wymienić na urządzenie osiągające sprawność cieplną powyżej 80% (spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 r.) do 31.12.2022 r.

Ulotka antysmogowa – do pobrania