Metasekwoja z Bielska-Białej pomnikiem przyrody

Piękna i okazała, 70-letnia metasekwoja chińska (łac. Metasequoia glyptostroboides) 7 listopada oficjalnie została kolejnym pomnikiem przyrody w Bielsku-Białej. Drzewo rośnie w Szkolnym Parku Dendrologicznym przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca. W poniedziałek pomnik przyrody został oficjalnie oznakowany tabliczką. Decyzję w sprawie jego ustanowienia Rada Miejska Bielska-Białej podjęła jeszcze w czerwcu tego roku.

Metasekwoja chińska to gatunek systematycznie należący do rodziny cyprysowatych. Był bardzo rozpowszechniony w poprzednich epokach geologicznych, jest żywą skamieniałością. Występował w erze mezozoicznej, w końcu okresu kredowego i dominował w trzeciorzędzie. Był rośliną szeroko rozprzestrzenioną na półkuli północnej. Pod koniec oligocenu, na skutek zmian klimatycznych i ich następstw, zasięg metasekwoi zaczął się stopniowo zmniejszać. W czwartorzędzie gatunek zachował się jedynie w ostojach w Chinach - na terenach wyżynnych, osłoniętych górami, w siedliskach wilgotnych, okresowo zalewanych najczęściej w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, na brzegach pól ryżowych. Jest to gatunek odporny na zanieczyszczenia i długowieczny.

Wyjątkowo ciekawa jest historia metasekwoi, która rośnie w Szkolnym Parku Dendrologicznym przy ogrodniku. Można napisać, że to drzewo pochodzące z pierwszych nasion tego gatunku, które dotarły do Polski około 1948 roku.

Wszystko zaczęło się od tego, że pierwsze badania szczątków nieznanej rośliny prowadził jeszcze przed rokiem 1928 Seido Endo. Trzynaście lat później japoński paleobotanik Sigeru Miki potwierdził odkrycie nowego rodzaju drzewa i nadał mu naukową nazwę Metasequoia. W tym samym roku w Chinach w miejscowości Wanhsien leśnik T. Kan znalazł nieznany mu gatunek drzewa. W czasie II wojny światowej z Ameryki wysłano wyprawę badawczą w celu zebrania nasion, które ostatecznie rozdysponowano pomiędzy 76 instytucji i osób zainteresowanych rozmnażaniem gatunku.

Nasiona trafiły również do Polski. Już w 1948 roku Ogród Botaniczny w Krakowie otrzymał ich niewielką próbkę, część przekazując do Arboretum w Kórniku. Z tych nasion równocześnie w Kórniku i w Krakowie otrzymano pierwsze siewki metasekwoi w Polsce. Za sprawą współpracy nauczyciela kwiaciarstwa ówczesnej szkoły ogrodniczej w Bielsku-Białej Eugeniusza Bednorza z kórnickim Arboretum w połowie lat 70. XX wieku udało się pozyskać sadzonkę, której wysokość w 1972 roku wynosiła już trzy metry. Inne pozyskane przez Eugeniusza Bednorza sadzonki zostały posadzone przy Dworze Lipnickim.

Metasekwoja w ogrodniku została posadzona w 1971 roku. Roślina rośnie szybko i jest długowieczna. Prawdopodobnie dożywa ok. 2000 lat.

źródło: Bielsko-Biała

fot. Paweł Sowa, Wydział Prasowy UMBB

sek1

se4

ssse