Nabór wniosków

Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że od 25 listopada 2022 roku miasto Bielsko–Biała będzie przyjmować wnioski mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II. Nabór potrwa do 27 grudnia 2022 roku do godziny 15.30.

Dotację można otrzymać na zrealizowanie wymiany starego źródła ciepła w budynku jednorodzinnym położonym na terenie Bielska-Białej dla potrzeb grzewczych budynku na nowe źródło ciepła, którym powinien być węzeł cieplny podłączony do sieci ciepłowniczej. Gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego, dopuszcza się zastosowanie źródła ciepła zasilanego gazem lub energią elektryczną albo dowolnego rodzaju pompy ciepła.

Maksymalna wysokość grantu dla inwestycji wynosi 11.000 zł, z wyjątkiem pompy ciepła - tu maksymalna wysokość grantu to 22.000 zł.

Realizacja inwestycji w budynkach mieszkalnych planowana jest w 2023 roku. Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pełni funkcję operatora projektu.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Wybór grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej wniosków. Szczegóły znajdują się w regulaminie realizacji projektu grantowego dostępnym na stronie internetowej www.grant.bielsko-biala.pl (ETAP II).

Dokumenty - wniosek o udział w projekcie oraz ewentualnie formularz zgody współwłaściciela na udział w projekcie są do pobrania ze strony internetowej projektu oraz w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6, w Biurze Obsługi Interesanta.

Kompletny i wypełniony wniosek ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej również przy pl. Ratuszowym 6 na parterze, w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku Wydziału Ochrony Środowiska i Energii lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii, pokój 507, piąte piętro.
W sprawie naboru oraz projektu można kontaktować się telefonicznie pod nr 33 4971511 oraz e-mailowo pod adresem grantpone@um.bielsko-biala.pl, należy także zapoznawać się z bieżącymi komunikatami na stronie internetowej projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV. efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.6 Czyste powietrze, poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.