PIKNIK EKOLOGICZNY

EDUKACYJNY PIKNIK EKOLOGICZNY pn. „Swoje środowisko znamy i BBardzo kochamy”
Zapraszamy 24 września 2022 r. w godzinach 10:00 – 18:00 na Teren rekreacyjny - Bielskie Błonia

 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza na piknik ekologiczny pn. „Swoje środowisko znamy i BBardzo kochamy”, który organizowany jest w ramach projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap II”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W atmosferze pikniku i dobrej zabawy będziemy prowadzić warsztaty edukacyjne popularyzujące wiedzę dotyczącą rodzimych gatunków chronionych, dziejów ziemi i zmian klimatycznych oraz obiegu wody w przyrodzie.
Udział w pikniku bezpłatny, wstęp wolny dla wszystkich!
Zapraszamy na strony www.ekosynteza.bielsko-biala.pl  oraz www.miastodobrejenergii.pl  

j