Środki finansowe na ochronę środowiska w Bielsku-Białej - dotacje dla mieszkańców

W artykule zawarliśmy podstawowe informacje o dofinansowaniach do budowy przyłączy sanitarnych, zielonych dachów oraz odnawialnych źródeł energii.

 

Wydział odpowiedzialny: Wydział Ochrony Środowiska i Energii

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska. (Wzory wniosków można uzyskać na stanowisku nr 4 w Biurze Obsługi Interesanta - Ochrona Środowiska i Energii. Wzory wniosków dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego).

- pozostałe dokumenty, zależnie od wnioskowanego zadania, wyszczególniono we wnioskach

 

Opłaty bez opłat

Tryb odwoławczy nie przysługuje

 

Wielkości dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

a) do budowy przyłącza kanalizacyjnego

- dotacja 150 złotych za 1 mb przyłącza kanalizacyjnego według projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej, jednak nie więcej niż 100 mb przyłącza;

w przypadku, gdy przy rozliczeniu zadania długość przyłącza kanalizacji sanitarnej podana w projekcie przyłącza będzie mniejsza od długości rzeczywistej (wykonanych metrów) podanej w protokole odbioru sporządzonym przez AQUA SA, wielkość przekazanej do wypłaty dotacji będzie tożsama z kwotą dotacji wskazaną w umowie dotacyjnej;

w przypadku, gdy podana w projekcie długość przyłącza kanalizacji sanitarnej będzie większa od długości podanej w protokole odbioru sporządzonym przez AQUA SA, wielkość przekazanej do wypłaty dotacji stanowić będzie 150 złotych do mb przyłącza wskazanych w protokole odbioru;

w przypadku zastosowania przepompowni ścieków do wysokości poniesionych udokumentowanych kosztów wykonania zadania, nie więcej niż 7 500 złotych.

 

b) do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

- oczyszczalnia o wydajności do 1 m3/d - dotacja 3 000 złotych

- oczyszczalnia o wydajności od 1 m3/d do 1,5 m3/d – dotacja 3 500 złotych

- oczyszczalnia o wydajności od 1,5 m3/d do 2 m3/d – dotacja 4 000 złotych

- oczyszczalnia o wydajności od 2 m3/d do 2,5 m3/d – dotacja 4 500 złotych

 

c) na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

- dotacja 18 złotych do demontażu 1 m2 wyrobów zawierających azbest oraz 580 złotych do unieszkodliwienia 1 Mg tych wyrobów na podstawie oszacowanej ilości wyrobów zawierających azbest przez wnioskodawcę bądź specjalistyczną firmę, która będzie wykonywać zadanie;

w przypadku gdy przy rozliczeniu zadania ilość faktyczna usuniętych
i/lub unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest, według faktury, będzie mniejsza od ilości szacunkowej, wysokość przekazanej do wypłaty dotacji stanowić będzie przeliczenie wskazanych stawek w stosunku do faktycznej, zdemontowanej i/lub unieszkodliwionej ilości azbestu;

w przypadku gdy ilość faktyczna usuniętych i/lub unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest będzie większa od ilości szacunkowej, wielkość przekazanej do wypłaty dotacji będzie tożsama z kwotą dotacji wskazaną w umowie dotacyjnej.

 

d)  na zastosowanie zbiornika retencyjnego – Program „Bielsko-Biała łapie deszcz”

- zbiornik podziemny o pojemności nie mniejszej niż 1 000 litrów - dotacja do wysokości poniesionych udokumentowanych kosztów wykonania zadania, nie więcej niż 3 000 złotych

albo

- zbiornik naziemny o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów - dotacja do wysokości poniesionych udokumentowanych kosztów wykonania zadania, nie więcej niż 1 000 złotych.

 

Ogródki działkowe

zbiornik naziemny o pojemności nie mniejszej niż 200 litrów - dotacja do wysokości poniesionych udokumentowanych kosztów wykonania zadania, nie więcej niż 500 złotych.

 

e)  na realizację zielonego dachu – Program Operacyjny „Zielone Dachy dla Miasta Bielska-Białej”

- dla zielonego dachu ekstensywnego 200 zł/m2  zielonego dachu, ale nie więcej niż 5 000,00 złotych

- dla zielonego dachu intensywnego 400 zł/m2  zielonego dachu, ale nie więcej niż 10 000,00 złotych.

 

f) na odnawialne źródła energii – Program „Zielona energia dla Miasta Bielska-Białej”

instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła, rekuperator, instalacja kolektorów słonecznych

dotacja  5 000,00 złotych.

 

Dotacja nie może być przeznaczona na zadanie z zakresu ochrony środowiska zrealizowane przed zawarciem umowy dotacyjnej.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Wydział Ochrony Środowiska i Energii:        tel. 33 4971 717 lub 33 4971 514
  • Biuro Obsługi Interesanta                             tel.  33 4971 808

 

informacja dot. środków finansowych na ochronę środowiska_2022.doc