Warsztaty dla najmłodszych pn. „Swoje środowisko znamy i BBardzo kochamy” podczas Dni Bielska-Białej 2023

Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza CEE to zupełnie nowe miejsce na mapie naszego miasta. Podczas tegorocznych Dni Bielska-Białej miały tu miejsce 2 wydarzenia: jedno z nich to warsztaty ekologiczne pn. „Swoje środowisko znamy i BBardzo kochamy” z udziałem najmłodszym bielszczan zainteresowanych działaniami na rzecz naszego środowiska przyrodniczego, drugie to spacer przyrodniczy z przewodnikiem, którego uczestnikami były całe rodziny i wielu dorosłych mieszkańców miasta. Oba odbyły się 2 września.

Podczas kreatywnych warsztatów dzieci w wieku 6-12 lat ozdabiały ekologiczne plecaki flamastrami oraz lniane torby zakupowe szablonami z motywami przyrodniczymi, uczyły się jak sadzić i pielęgnować własne roślinki, a także własnoręcznie ozdobiły osłonki na doniczki z sadzonkami. Dzieci dowiedziały się jak rozpoznawać dary rodzimego lasu i jak korzystać z dobrodziejstwa odnawialnych źródeł energii. Na zakończenie zajęć obejrzały edukacyjny film animowany pn. „Energy! Let’s save it”, który zainspirował do podjęcia osobistego eko-postanowienia i zapisania go na kolorowym eko-liściu. Eko-liście w 4 kolorach loga „Ekosyntezy” i kształtach nawiązujących do liści 4 rodzimych drzew zawisły następnie na znajdującym się w ogrodzie Centrum drzewku eko-życzeń. Drzewko, które będzie mieć za zadanie inspirować do budowania świadomości i postaw prośrodowiskowych zostanie uroczyście wkopane przez Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego jako symbol zaangażowania bielszczan w dbałość o środowisko naturalne Bielska-Białej.

Równolegle do warsztatów ekspert w dziedzinie przyrody i dendrologii poprowadził w dwóch turach fascynujący spacer przyrodniczy na terenie ogrodu Centrum oraz alejkami Cygańskiego Lasu. Uczestnicy zgłębiali tajniki drzew rodzimych i obcego pochodzenia, a także ich znaczenie dla naszego ekosystemu. Wiedza przekazana w ciekawy sposób poparta zaangażowaniem zmysłów pozostaje na długo w umyśle i sercu. Podczas takich spacerów rodzi się i pogłębia ogromny szacunek dla przyrody i przekształca w zachwyt nad mądrością natury.

Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza przy ul. Grotowej 11 w zamyśle ma służyć propagowaniu praktycznej wiedzy i zdobywaniu potrzebnych umiejętności w zakresie ekologii oraz poszanowania środowiska naturalnego.