XI edycja Konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” wystartowała 8 marca

.
prezentacja na wideokonferencji dla dyrektorów placówek oświatowych

4 marca w bielskim Ratuszu odbyła się wideokonferencja wprowadzająca do tegorocznej edycji konkursu Szanuj energię, chroń klimat. Konferencja adresowana była przede wszystkim do dyrektorów miejskich placówek oświatowych.

Celem miejskiego konkursu ekologicznego Szanuj energię, chroń klimat w 2021 roku jest przybliżenie tematyki środowiska naturalnego jako ważnego elementu strategii naszego miasta. Motyw przewodni tegorocznego konkursu – 70-lecie połączenia Bielska i Białej – ma zwrócić uwagę na wspólne dobro połączonych miast, jakim są zasoby przyrody, z których jako mieszkańcy korzystamy na co dzień.

Uczestników konferencji powitał prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
– Nie tylko jako prezydent, ale również mieszkaniec, niezwykłą wagę przywiązuję do tego, aby żyć w coraz czystym i bardziej ekologicznym otoczeniu. Według starego porzekadła Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, chcielibyśmy zaproponować – zwłaszcza w roku jubileuszu połączenia naszych miast – platformę edukacyjną, która będzie edukowała młodych ludzi na wszystkich poziomach. Przygotowaliśmy szeroki program i chcemy prosić o wsparcie realizowanych w jego ramach działań. Dzisiaj nie walczymy z tym, że młodzi dużo czasu spędzają przy komputerze, bo w dobie pandemii to konieczność. Musimy jednak zadbać o to, by ten czas był maksymalnie dobrze wykorzystany, a szeroka edukacja ekologiczna jest właśnie dobrą propozycją. Dlatego apeluję do państwa o jak największe zaangażowanie – mówił do dyrektorów szkół prezydent Jarosław Klimaszewski.

Idee konkursu ekologicznego Szanuj energię, chroń klimat – realizowanego corocznie od 2011 roku przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z partnerami – omówili zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii UM Piotr Sołtysek oraz Joanna Siwek z bielskiego Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. Założenia konkursu oraz sposoby rywalizacji na platformie internetowej Ekobielszczanin.pl przedstawiły Katarzyna Kordas z Wydziału Ochrony Środowiska i Energii UM i Katarzyna Olek z Zakładu Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała S.A.

Konkurs Szanuj energię, chroń klimat zbudowany jest z dwóch filarów – pierwszy to grywalizacja szkół podstawowych na platformie internetowej Ekobielszczanin.pl, drugi – indywidualne lub zespołowe prace uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek przedszkolnych.

Na platformie internetowej o nazwie Ekobielszczanin.pl będzie się odbywała tzw. grywalizacja – gracze będą mogli odbyć wirtualną podróż po Bielsku-Białej, zdobywając wiedzę i rozwiązując zadania dotyczące gospodarki odpadami. Uczestnicy gry dowiedzą się np., co to jest i jak powstaje kompost, czym jest idea zero waste, co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi, czym jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czy wreszcie – po co i jak segregować odpady. Na każdym etapie gry, po przyswojeniu solidnej wiedzy, będzie można zdobywać punkty za prawidłowe rozwiązanie zadań. Grywalizacja ma na celu kształtowanie postaw ekologicznych oraz wytwarzanie już od najmłodszych lat przyjaznych środowisku nawyków. Dzieci i młodzież, realizując poszczególne misje w różnych punktach wirtualnego Bielska-Białej, nauczą się prawidłowej segregacji odpadów oraz unikania ich generowania. Z okazji jubileuszu 70-lecia połączenia Bielska i Białej pojawi się także edukacja historyczna w postaci zdjęć i ciekawostek dotyczących każdego odwiedzonego podczas misji punktu. Nagrody w konkursie otrzymają trzy szkoły z najlepszym wynikiem, z największą liczbą uczestniczących uczniów oraz najlepszym uczestnikiem indywidualnym.

Działania filaru drugiego, wzorem lat ubiegłych, adresowane są do pięciu kategorii wiekowych – przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych podzielonych na trzy grupy wiekowe oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Do wykonania są różnorodne prace konkursowe – najmłodsi będą przygotowywać album dokumentujący zabawy edukacyjne w przedszkolu, młodsi uczniowie – prace plastyczne na temat dbałości o wodę i przyrodę, a starsi uczniowie – użyteczne przedmioty recyklingowe, komiksy i filmiki ekologiczne. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Szkoły podstawowe mogą wziąć udział zarówno w I, jak i w II filarze konkursu.

Konkurs wystartował 8 marca, a na 31 maja br. zaplanowano zakończenie działań w obu filarach; jest to też termin złożenia prac konkursowych. Ogłoszenie wyników konkursu we wszystkich kategoriach i uroczysty finał odbędzie się 22 czerwca w Teatrze Polskim.

Tegoroczny konkurs Szanuj energię, chroń klimat organizują Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Partnerami konkursu są Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała, Aqua Bielsko-Biała S.A., Kino Helios Bielsko-Biała, Leroy Merlin Bielsko-Biała, firma Flojamo oraz Bezalin S.A., Befaszczot Sp. z o.o., a także PPG Polifarb Cieszyn S.A.

Szczegóły konkursu dostępne w tej prezentacji:

Bielsko-Biala-BBCK-2021_0.pdf

 

Dokumenty konkursowe do pobrania:

1_OGOLNY-REGULAMIN-konkurs-2021_0.pdf

2_ZASADY-KORZYSTANIA-Z-PLATFORMY-konkurs-2021-1_0.pdf

3_WARUNKI-SZCZEGOLOWE-konkurs-2021_0.pdf

4_KARTA-ZGLOSZENIA-konkurs-2021_niepelnolet_0.doc

5_KARTA-ZGLOSZENIA-konkurs-2021_pelnolet_0.doc

6_FORMULARZ-ZBIORCZY-PRAC-konkurs-2021_0.doc

7_OSWIADCZENIE-COVID-19-konkurs-2021_0.doc

 

Grafika konkursowa oraz materiały pomocnicze do pobrania:

XI-konkurs-Seck_0.png

I-filar_-grywalizacja_0.png

II-filar_-BBck_0.png

plakat1_Grywalizacja_0.png

plakat2_Grywalizacja_0.png

logo_ekobielszczanin_0.jpg

film instruktażowy – II filar, kategoria Szkoły Podstawowe – Klasy 4-6

komiks-BB_0.pdf