Zarejestruj charta

UWAGA! Na posiadanie chartów oraz ich mieszańców jest potrzebne zezwolenie.

Dokument jest obowiązkowy. Można go uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii UM w Bielsku-Białej. Opłata dołączana do wniosku właściciela wynosi 82 złote.

Obowiązek rejestracji wynika z ustawy Prawo łowieckie.

Art. 10. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty.

Art. 52. Kto: 4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Procedura wydania pozwolenia trwa zazwyczaj 30 dni. W zależności od miejsca zamieszkania, warunki w jakich będzie miał mieszkać chart mogą zostać skontrolowane przez urzędnika. Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie czy teren, gdzie przebywa pies jest odpowiednio zabezpieczony.

Wyjeżdżając z psem należy posiadać kopię zezwolenia.

Mieszkańcy Bielska-Białej prawdopodobnie posiadają kilkaset chartów. Tymczasem tylko 22 są zarejestrowane.