Program wymiany kotłów w budynkach jednorodzinnych

Informujemy mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji przy wymianie starych kotłów/pieców węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła, tj. kondensacyjne kotły lub piece gazowe i olejowe, elektryczne źródła ciepła, w tym pompy ciepła, lub węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacje w wysokości maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji, do kwoty 16.000 zł można otrzymać w przypadku montażu pompy ciepła, a do kwoty 8.000 zł w przypadku zainstalowania innych nowych źródeł ciepła dopuszczonych w ramach programu.

Zapisy na listę oczekujących są przyjmowane pod numerami telefonu: 33 497 15 17 i 33 497 17 09 lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii: pl. Ratuszowy 6, V piętro, pokój 511.

Zasady dopłat do wymiany kotłów węglowych dla mieszkańców Bielska-Białej w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych” opisuje regulamin zawarty w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XVI/353/2020 z dnia 18 lutego 2020 r (do pobrania poniżej). Regulamin dotyczy realizacji programu od roku 2020.