12 edycja konkursu ekologicznego „Szanuj energię, chroń klimat” – rok 2022 „Przybij piątkę...”

Plakat konkursu

 

 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej przygotował wraz z Partnerami kolejną, 12 edycję kampanii promocyjno-edukacyjnej „Bielsko-Biała chroni klimat”, której tegoroczna nazwa brzmi „Piątka dla ekologii w Bielsku-Białej” i opiera się na 5-ciu zagadnieniach związanych z ekologią: energia i powietrze, odpady, woda, przyroda i elektromobilność. 
Konkurs ekologiczny „Szanuj energię, chroń klimat” organizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Ochrony Środowiska i Energii we współpracy z partnerami merytorycznymi bazuje właśnie na  tych tematach. Nosi tytuł: „Przybij piątkę”.


Kategorie wiekowe konkursu:
A      Przedszkola – temat: energia i powietrze
B1    Szkoły podstawowe klasy 1-3 - temat: woda
B2    Szkoły podstawowe klasy 4-6 - temat: przyroda
B3    Szkoły podstawowe klasy 7-8 - temat: odpady
C      Szkoły ponadpodstawowe - temat: elektromobilność


Ideą 12-tej edycji konkursu są działania proekologiczne uczestniczących w konkursie placówek oświatowych, skutkujące realizacją różnorodnych zadań w ciągu pięciu miesięcy trwania konkursu. Uczestnicy wszystkich kategorii mogą wykonać dowolną liczbę z 5-ciu zadań do realizacji. Do zaliczenia udziału w konkursie wystarczy wykonanie minimum 2, przy czym zadanie V (wykonanie pracy konkursowej) jest obowiązkowe. Wykonanie wszystkich pięciu zadań oznacza pełny udział w konkursie i następuje tzw. przybicie symbolicznej „piątki” (otwartej dłoni) ekologii w Bielsku-Białej, czyli wykonanie gestu zadowolenia z osiągnięcia celu, jakim jest podniesienie świadomości ekologicznej i jakości środowiska naturalnego w naszym mieście. Co miesiąc, na profilu https://www.facebook.com/MiastoDobrejEnergii oraz stronie www.miastodobrejenergii.pl, będą publikowane relacje z konkursowych działań uczestniczących placówek w celu stworzenia społeczności zintegrowanej wokół wspólnej idei dbałości o środowisko Bielska-Białej oraz zwiększenia zasięgu tych działań.
Komisje konkursowe złożone z przedstawicieli Organizatora i partnerów poszczególnych kategorii ocenią prace i wyłonią zwycięzców. Nagrodzone zostaną 3 miejsca z możliwością przyznania wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oraz nagrody wręczone na uroczystym finale 12 edycji konkursu w czerwcu 2022 roku. 
Przed przystąpieniem do konkursu placówka zgłasza chęć udziału poprzez elektroniczny formularz kontaktowy, dostępny na stronie konkursu  www.przybijpiatke.bielsko-biala.pl


●    Nauczyciel-koordynator konkursu w swojej placówce deklaruje wybór kategorii konkursowych oraz liczbę zadań, do których placówka chce przystąpić. 
Link do formularza zgłoszenia placówki oświatowej do konkursu: https://przybijpiatke.bielsko-biala.pl/zapisy/ 

●    Szkoła podstawowa może posiadać jednego, dwóch lub trzech koordynatorów (maksymalnie jeden dla każdej kategorii konkursowej). Dopuszczalne jest koordynowanie wszystkich kategorii przez jednego nauczyciela. 


●    Jeśli szkoła podstawowa chce wziąć udział w więcej niż jednej kategorii wiekowej, wypełnia osobny formularz dla każdej z nich.
W formularzu zawarte jest także oświadczenie placówki oświatowej, iż posiada zgody rodziców na publikację wizerunku swoich dzieci oraz ich prac w mediach internetowych w celu promowania placówki.


Pytania oraz wątpliwości dotyczące konkursu należy kierować do koordynatora konkursu na adres:

koordynator@um.bielsko-biala.pl.

Czas trwania konkursu: 12.01 – 31.05.2022 r.


Serdecznie zapraszamy do udziału!

Sekretariat konkursu prowadzi:

Wydział Ochrony Środowiska i Energii 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 6, pokój 510, V piętro
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: 33/4971 708 
E-mail: katarzyna.kordas@um.bielsko-biala.pl

 

Załączniki: