Eko-torby z nieaktualnych banerów reklamowych

Eko-torby wykonane z nieaktualnych własnych banerów promocyjnych oraz lokalnych podmiotów

Urząd Miejski w Bielsku-Białej  - Wydział Ochrony Środowiska i Energii realizuje projekt ,,Eko-torby wykonane z nieaktualnych własnych banerów promocyjnych oraz lokalnych podmiotów”.

 

Kiedy w 2009 roku miasto Bielsko-Biała przystąpiło do europejskiego Porozumienia Burmistrzów zmierzającego do realizacji celów 3x20 na gruncie lokalnym: redukcja zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2 oraz wzrost użycia OZE o 20% do roku 2020. Bez udziału społeczności lokalnej cele te nie byłyby do osiągnięcia, zatem Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchomił promocyjno-edukacyjną kampanię „Bielsko-Biała chroni klimat” i od 2011 roku jest ona konsekwentnie realizowana. Pierwszym krokiem było pozyskanie dla idei tzw. ambasadorów klimatu, tj. osoby reprezentujące różnorodne środowiska i profesje, które poprzez zaprezentowanie osobistego zobowiązania prośrodowiskowego na indywidualnym plakacie zainspirują innych mieszkańców miasta. Takich plakatów powstało 300, a znalazło się na nich ponad 1000 osób. Wystawy plakatów pojawiły się prawie 20 razy w najbardziej uczęszczanych miejscach w mieście. Dalszym krokiem było podjęcie edukacji mieszkańców w każdym wieku i generowanie postaw ekologicznych poprzez szkolno-przedszkolne konkursy „Szanuj energię, chroń klimat” oraz imprezy dedykowane rodzinom i środowisku oświatowemu pn. „Beskidzki Festiwal Dobrej Energii”. Te dwa elementy stanowią filary kampanii, która miała już 12 corocznych edycji. W ramach tych działań podczas imprez prezentowane były i nadal są różne formy oszczędzania energii, ochrony klimatu, gospodarowania odpadami i ich ponownego wykorzystania, zdrowego stylu życia opartego na korzystaniu z naturalnych zasobów środowiska.

W myśl sentencji: „przykład idzie z góry” Urząd Miejski we współpracy z lokalnymi podmiotami biznesowymi, u których dbałość o jakość środowiska wpisana jest w strategię działań wprowadził do przestrzeni miejskiej produkt w pełni oparty na upcyklingu (powstaje wartościowe z niepotrzebnego) tj. torby zakupowe uszyte z nieaktualnych banerów promocyjnych. Banery najczęściej wykonywane są z tzw. siatki Mesh, lekkiego i wytrzymałego materiału PCV – perforowanego drobnymi oczkami, odpornego na wodę, promienie UV, duże różnice temperatur.

Proces powstawania tego produktu jest następujący: współpracująca instytucja (wydziały Urzędu Miejskiego, Galeria Sfera, CH Gemini Park, Kino Helios Bielsko-Biała itp.) wycofując z przestrzeni publicznej zdezaktualizowaną siatkę/baner reklamujący jakieś wydarzenie kontaktuje się z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Energii UM w celu nieodpłatnego przekazania tego odpadu do ponownego użycia; UM zleca przetworzenie otrzymanej siatki reklamowej na wcześniej zaprojektowane torby zakupowe wraz z obrendowaniem ich etykietą o treści: „Torba uszyta z nieaktualnych banerów promocyjnych. Urząd Miejski w Bielsku-Białej”. Koszt powstania takich produktów to jedynie nakład finansowy na usługę szycia oraz etykietę i uchwyty nośne torby. Na przestrzeni 10-ciu lat koszt ten kształtował się na poziomie 5-7,50 zł netto za sztukę. Łącznie powstało ok. 3500 sztuk, przy wykorzystaniu materiału banerowego o powierzchni blisko 2000 m2. Wszystkie zostały rozdystrybuowane.

Torby banerowe stanowią swoisty rozpoznawalny gadżet promocyjny miasta Bielska-Białej jako miasta ekologicznego i energooszczędnego. Jako pierwsi obdarowani nim zostali w latach 2011-2012 ambasadorzy klimatu oraz nagrodzeni w I edycji konkursu „Szanuj energię, chroń klimat”. Torba banerowa to ich wyróżnik. Ponieważ powstała z wielkogabarytowej kolorowej siatki, każda jest inna i unikalna. Z czasem stała się elementem kojarzonym z mieszkańcem zasłużonym ekologicznie dla miasta i pożądanym przez świadomych nauczycieli, rodziców, pracowników UM i innych instytucji. Jednak nie da się jej nabyć drogą kupna, jedynie zasłużyć jako zwycięzca w konkursie ekologicznym czy uczestnik projektu środowiskowego, jako firma – partner konkursu czy festiwalu klimatycznego czy wolontariusz wydarzenia ekologicznego. Urząd Miejski promowany był za pomocą toreb banerowych także na licznych wydarzeniach krajowych i zagranicznych przez Wydział Kultury i Promocji.