Szanuj energię, chroń klimat

Już po raz 13. wystartował coroczny miejski konkurs ekologiczny Szanuj energię, chroń klimat. 24 października odbyła się wprowadzająca do konkursu wideokonferencja adresowana do dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Wzięło w niej udział około 60 uczestników.

Konkurs ekologiczny Szanuj energię, chroń klimat organizowany jest przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej już od 2011 roku w ramach wieloletniej kampanii promocyjno-edukacyjnej Bielsko-Biała chroni klimat. Jego ideą jest budowanie ekologicznej wrażliwości mieszkańców miasta oraz wzmocnienie ich nawyków prośrodowiskowych ze szczególnym naciskiem na racjonalne wykorzystywanie zasobów energii oraz natury.
Tegoroczna 13. edycja konkursu powiązana jest z budową Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) i ze ścieżkami edukacyjnymi utworzonymi na terenie miasta w ramach unijnego projektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap I i II.

Bielski konkurs Szanuj energię, chroń klimat otrzymał tytuł Eko-wędrówki Dżulki. Dżulka (imię pochodzi od jednego dżula – jednostki energii) - maskotka promująca Bielsko-Białą jako miasto dobrej energii - będzie wraz z uczestnikami konkursu wędrować po nowo utworzonych ścieżkach w 12 lokalizacjach, tak aby zaangażowane w konkurs szkoły i przedszkola rozsmakowały się edukacyjnie i ekologicznie w tym, czym natura naszego miasta bogata.
Konkursu trwać będzie od 31 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Uczestniczyć w nim będą dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 i 4-8 oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy pod opieką nauczyciela będą wykonywać różnorodne zadania w wybranych lokalizacjach, którymi są ścieżki oraz obiekty edukacyjne, powstałe w ramach unijnego projektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap I i II oraz interaktywna wystawa EkoEksperymentarium w Punkcie 11 przy ul. 11 Listopada 22 czynna 10 marca – 5 maja 2023 r.

Laureaci miejsc I–III otrzymają nagrody rzeczowe lub bony zakupowe ufundowane przez Urząd Miejski i partnerów konkursu. Dla zaangażowanych nauczycieli, placówek czy uczniów przewidziane są także upominki i nagrody dodatkowe. Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii we współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami, a jego partnerami merytorycznymi -  Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała, PreZero Bielsko-Biała S.A., Aqua S.A. Bielsko-Biała, Leroy Merlin Bielsko-Biała, Flojamo, Nadleśnictwo Bielsko, Kino Helios Bielsko-Biała, Partnerzy przygotowali atrakcyjne warsztaty i materiały edukacyjne, które wspomogą nauczycieli i merytorycznie przygotują dzieci i młodzież do wykonania prac konkursowych.

Uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród planowany jest na czerwiec 2023 r., a wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas 13 Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii 19 maja 2023 r. w Parku Słowackiego.

Na stronie https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/konkurs/ znajdują się szczegółowe informacje oraz zasady konkursu Szanuj energię, chroń klimat- 13. edycja 2022/2023. Nauczyciele-koordynatorzy konkursu poprzez formularz on-line dostępny również na tej stronie mogą zgłosić szkołę czy przedszkole do udziału w konkursie.

fot. Paweł Sowa/UMBB